عمومی

برخی اصلاح‌طلبان و جا پای انقلابی‌نماها گذاشتن

گاه آمریکا و اروپا همراه با روسیه و چین با خشونت تلاش کرده اند تا مردم ایران را از دستیابی به دستاوردهای لازم برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بازدارند. از یک سو تلاش های دشمنان و از سوی دیگر رفتارهای غیرمنطقی و احساسی دوران احمدی نژاد منجر به تصویب چندین قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت و آژانس شد و اتفاقی که نباید می افتاد. دشمنان ما دست به کار شدند و بهانه ای کردند تا مردم ایران را در شدیدترین تحریم ها و فشارهای اقتصادی و معنوی قرار دهند.

برجام در دوران روحانی به برکت درایت حاکم بر سیاست خارجی کشور در یک ماراتن نفس گیر با کمک رهبر انقلاب شکل گرفت و قطعنامه های سازمان ملل و آژانس به کاغذ بی معنی تبدیل شد. در آن مدت با شکل گیری مذاکرات 1+5، دو جریان با احساس نشانه های موفقیت معدل به مخالفت با آن پرداختند. یک جریان داخلی قوی و افراطی که عموماً از ثبات تغذیه می کرد و دیگری حزب جمهوری خواه آمریکا بود که هر دو مانند دو تیغه قیچی تلاش خود را بر برهم زدن و شکست JRG تنها به دلیل موفقیت JRG متمرکز کردند. موفقیت رقیب ماست، رقیب ما نباید در هیچ زمینه ای موفق شود!! با رئیس جمهور شدن ترامپ، هم جمهوری خواهان راهشان را گرفتند و هم تندروهای ایرانی به قیمت فقر و ناراحتی مردم آب نبات پخش کردند.
امروز که دود سفید از مذاکرات هسته‌ای بلند می‌شود و برجام باز هم به نتیجه موفقیت‌آمیز می‌رسد و به برکت نتایج آن، برخی فشارها و مشکلات از دوش مردم برداشته می‌شود، برخی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نباید دنباله‌روی کنند. قدم ها انقلابیون و انتقاد از موفقیت جنبش رقیب در تکمیل برجام، ناراحت می شوند و شروع به قطع و طعنه می کنند. متاسفانه در برخی نوشته ها و گفته ها رگه هایی از بدبختی دیده می شود. امروز همه کسانی که به فکر مردم و نظام و ایران هستند باید از مذاکرات حمایت کنند.

* چاپ شده در روزنامه 28 دی / 27 مرداد 1401