علمی و پزشکی

اهداف و جزییات اجرای برنامه پویش ملی سلامت

معاون بهداشت وزارت بهداشت اهداف و جزییات برنامه پویش ملی سلامت را تشریح کرد.

به گزارش سرگرمی برای همه، دکتر حسین فرشیدی در نشست خبری پویش ملی سلامت غربالگری دیابت و پرفشاری خون، گفت: ما شبکه بهداشتی منحصر به فردی در کشور داریم که از روستا تا شهر یک پوشش کامل سلامت را تامین می‌کند. سالها تغییرات زیادی در بخش جابه‌جایی جمعیتی داشتیم و با حاشیه نشینی هم روبرو بودیم که استاندارد شهرنشینی را پایین آورد و سبک زندگی را هم تغییر داده است و همه این موارد دست به دست هم می‌دهد تا در شبکه بهداشتی نیازهایی جدید شکل گیرد. 

او با تاکید بر اینکه ساختار شبکه از نظر فیزیکی باید تغییر کند، تصریح کرد: بسیاری از مراکز استیجاری هستند و برخی مراکز هر سال جایشان عوض می‌شود و این دسترسی را دچار مشکل می‌کند. از نظر نیروی انسانی نیز باید شبکه تقویت شود و همه اینها نیاز به ارتقای آموزش افراد دارد. در بعد سوم نیز باید محتوای ارائه خدمات را تقویت کنیم. 

فرشیدی با بیان اینکه مهم ترین برنامه دو سال اخیر وزارت بهداشت برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع بوده است، اظهار کرد: این برنامه هم در جهت تقویت نظام شبکه است‌. یکی از بخش‌های مهم با زندگی امروزی بحث خودمراقبتی است که آموزش خود مراقبتی هم از برنامه‌های بسیار مهم ما است. 

وی افزود: پویش ملی سلامت در فاز اول دو عامل مهم دیابت و پرفشاری خون را بررسی می‌کند که بر مرگ و میر و از کار افتادگی افراد تاثیر دارد ولی قابل پیشگیری است. برای اینکه بتوان این سطح از سلامت را افزایش داد باید بر فاکتور دسترسی به مراکز خدمات و ارتباط الکترونیک و مجازی هم کار کنیم تا ارتقای سواد سلامت را شاهد باشیم. این عوامل منجر به افزایش پوشش خدمات سلامت می‌شود تا به عنوان مثال ۱۰ سال دیگر تخت‌های بیمارستانی و نیازهای درمانی و سکته های مغزی و قلبی و…  کمتر شود. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: پویش ملی سلامت در فاز اول تا ۱۵ دی ادامه دارد و از درس آموخته‌های آن برای برنامه‌های بعدی هم استفاده می‌کنیم. قصد داریم در این زمینه برنامه‌های مشابه در غربالگری سرطان‌ها هم اجرا کنیم.‌ امروز نصف زمان پویش گذشت؛ هفته اول پویش برای آمادگی و همراهی بود اما در یک هفته اخیر روزی ۷۵۰ هزار نفر غربالگری شدند. اکنون زیر ۳۰ درصد جمعیت هدف را پوشش دادیم ولی با سرعت پیش خواهیم رفت. از دیگر  اهداف ما از این پویش شناساندن برنامه سلامت خانواده به مردم است.

انتهای پیام

تیم خبری علمی پزشکی

برای من، نوشتن 60 توضیح پروفایل یعنی برقراری ارتباط با 60 جامعه متفاوت است. من به هر یک از شما متعهدم تا بهترین محتواهای پزشکی را ارائه دهم و همراه شما در مسیر بهبود سلامتی قرار بگیرم.