استان ها

انتشار معافیت‌های مالیاتی در پیوست بودجه سنواتی از سوی وزارت اقتصاد

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم وزارت اقتصاد موظف است همه‌ساله معافیت‌های مالیاتی را در پیوست بودجه سنواتی منتشر کند.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، مهدی موحدی بک نظرسخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به مصوبات اخیر گروه تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره بخشی از احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه کشور بیان‌داشت: بر اساس مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم وزارت اقتصاد موظف است همه‌ساله معافیت‌های مالیاتی را در پیوست بودجه سنواتی منتشر کند و همه بانک‌ها مکلف‌اند اطلاعات خود را به سازمان مالیاتی به‌صورت برخط ارائه کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: مطابق مصوبه گروه تلفیق، نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه باید به ۱۰ درصد برسد.

وی با اشاره به مصوبه گروه تلفیق مجلس در خصوص بخشودگی و ترجیح مالیاتی، گفت: وضع هرگونه تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی در طول برنامه هفتم توسعه لغو و ممنوع می‌شود و اگر کسی قصد دارد این کار را انجام دهد، ممنوعیت حکم برنامه هفتم را خواهد داشت. همچنین هرگونه نسخ، اصلاح و لغو حکم درباره مالیات‌ها باید مستلزم ذکر نام باشد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، همه‌ساله ترجیحات مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی‌های مالیاتی را در یک گزارش آماده و در پیوست بودجه سنواتی منتشر کند.

وی افزود: همچنین طبق مصوبه گروه تلفیق مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و همه بانک‌ها مکلف‌اند اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت برخط ارائه دهند و در غیر این صورت، مشمول جرائم خواهند شد.