استان ها

انتخاب سمنان به‌عنوان شهر خلاق صنایع‌دستی در ترویج و معرفی سفال سمنان موثر است

به گزارش خبرگزاری سرگرمی برای همه سمنان ، حمیدرضا دوست محمدی روز دوشنبه 1400. وی در تاریخ 4 مه با معاونین مدیر کل اداره فرهنگ اسلامی در استان سمنان ملاقات کرد تا اقدامات اداره کل اسلام را ارزیابی کند. فرهنگ و راهنما معرفی سمنان به عنوان یک شهر صنایع دستی خلاق.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: “اداره میراث فرهنگی و گردشگری خارجه سمنان آماده هرگونه همکاری برای استفاده از ظرفیت ایجاد شده برای معرفی سمنان به عنوان یک شهر خلاق است. فرهنگ و هنر در زمینه صنایع دستی. “

او افزود. “استان سمنان در زمینه صنایع دستی به ویژه در زمینه سفالگری ظرفیت بالایی دارد. معلمان استان می توانند در سطح ملی در این زمینه باشند.”

دوست محمدی با تأکید بر اینکه محصولات هنرمندان صنایع دستی باید براساس هویت فرهنگی ، علایق و نیازهای مردم هر منطقه باشد ، گفت: این دفتر عمومی. “

مدیر کل فرهنگ اسلامی “راهنما” استان سمنان گفت: “برای اجرای موفقیت آمیز شهر خلاق ، شرکت در اداره کل میراث ، فرهنگ ، گردشگری و صنایع دستی منطقه ضروری است. اقدامات مشترک باید تعریف و اجرا شود.

فرشید فلاح با تأکید بر اجرای فعالیت های مشترک فرهنگی توسط دو اداره کل افزود:

مدیرکل فرهنگ اسلامی و سمنان استان سمنان با اشاره به اینکه سمنان در زمینه صنایع دستی و سفالگری است ، گفت: “ما باید از مهارت های صنایع دستی ایالت بیشتر استفاده کنیم.”

فلاح با تشریح اهداف و برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سمنان برای دستیابی به سمنان به عنوان پایتخت کتاب ، گفت: دولت یکی از ابتکارات “حفظ نامه های روشنفکران منطقه و معرفی آنها به نسل جدید مردم” است.

48: