اقتصادی

افزودن پیوست مهارتی به فعالیت پارک‌های علم و فناوری

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه ورود انقلاب چهارم صنعتی با کمک نیروهای ماهر صورت گرفت، از اضافه شدن پیوست های مهارتی به فعالیت پارک های علم و فناوری خبر داد.

غلامحسین حسینی در مراسم امضای تفاهم نامه با پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات استان البرز که به منظور توسعه مهارت آموزی برگزار شد، گفت: وظیفه ما این است که مردم را برای کارهای آینده آماده کنیم.» پارک حوزه همکاری ICT ما

او اضافه کرد. به همین منظور 31 مرکز منطقه ای در قالب همین تفاهم نامه با استفاده از فرصت های فنی و تخصصی در کشور ایجاد می شود که به دنبال راه اندازی این شتاب دهنده ها مستقر در پارک های علم و فناوری خواهد بود. به رسالت ذاتی.» آنها خود را در ماموریت ایجاد پیوست های مهارتی می بینند.

حسینی نیا افزود. از طریق این برنامه امکان ارائه آموزش های مهارتی به تکنسین های ICT، متخصصان و افراد ماهر برای یافتن مشاغل جدید در این زمینه در کشور فراهم می شود.

رئیس سازمان آموزش فنی – حرفه ای کشور با اشاره به اینکه ورود انقلاب چهارم صنعتی با کمک نیروهای ماهر صورت گرفت، گفت. کیسه های فناوری

معاون وزیر کار با اشاره به پتانسیل توسعه هوش مصنوعی برای دستیابی به بازارهای بیشتر گفت: باید به خوبی حذف شود تا با آموزش های ماهرانه و توانمند شاهد توسعه فناوری های باکیفیت در فعالیت های روزمره، رشد صادرات کشور باشیم.

انتهای پیام: