اقتصادی

افزایش تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی

در ادامه روند مثبت شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی، تیرماه سال ۱۴۰۲ هم شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش سه و ۶.۱ درصدی را تجربه کرد.

به گزارش سرگرمی برای همه، در تیرماه امسال، شاخص های تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش سه و ۶.۱ درصدی را تجربه کرده اند، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب کاهش ۴.۷ و پنج درصدی داشته اند که تحت تأثیر محدودیت های تأمین برق صنایع در تیرماه بوده است.

در تیر سال ۱۴۰۲ شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۵.۳ و ۱۴.۷ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۸.۲ و ۵.۴ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۲.۲ و ۵.۹ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۱۲.۵ و ۹.۸ درصدی داشته است.

در تیر سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت ۰.۴ درصدی را ثبت کرده است. همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ناچیز نسبت به ماه قبل، به ۱۷ درصد رسیده است.

گفتنی است؛ میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در تیرماه سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۳.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل میزان ۳۱.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

انتهای پیام 

تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی با تجربه فعالیت در زمینه اخبار و تحلیل‌های اقتصادی هستم. با دانش عمیقی از مسائل مالی و اقتصادی، تلاش می‌کنم به شما اطلاعات دقیق و جامع را ارائه دهم تا شما بتوانید درک بهتری از رویدادها و تغییرات در دنیای اقتصاد داشته باشید.